Vaccinationer

HUND
Det är viktigt att vaccinera sin hund för att förhindra att den drabbas av smittsamma virussjukdomar.

De flesta valpar får sin första spruta redan hos uppfödaren och bör sedan vaccineras vid 13 veckors ålder.
Därefter bör den vaccineras vid 1 års ålder.

Du bör vaccinera hunden mot Hundpest (Parvo), Valpsjuka samt HCC (smittsam leverinflammation).
Dessa tre vacciner ges i en och samma spruta. Denna vaccination rekommenderas vart 3:e år.

Du kan också vaccinera mot Kennelhosta (samlingsbegrepp för kikhosteliknande symptom hos hund, orsakad av vissa bakterier och virus). Årlig vaccination.

KATT
Du bör vaccinera Din katt mot Kattpest (kattens parvovirus). Denna vaccination rekommenderas vart 3:e år.
Du kan också vaccinera mot Kattsnuva (kattens calicivirus, kattens herpesvirus). Årlig vaccination.

De flesta kattungar vaccineras vid 7-8 veckors ålder hos uppfödaren och bör sedan revaccineras vid 13 veckor. En boostervaccination bör ges vid 1 års ålder.

KANIN
Du kan vaccinera Din kanin mot Kaninpest och Kaningulsot. De kan vaccineras från 5 veckors ålder. Årlig vaccination.

UTLANDSRESA
Reglerna för in- och utförsel av hundar, katter och iller varierar beroende på land.
Den generella regeln är att alla hundar, katter och illrar skall vara chipmärkta, rabiesvaccinerade samt ha Pass.
Vi hänvisar till Jordbrukets hemsida www.sjv.se om vad som gäller just Ditt djur och Dig inför resa.

ÖVRIGA VACCINATIONER
Vi tillhandahåller även vaccin mot Rabies, Herpes mfl.