Vaccination Hund


Det är viktigt att vaccinera sin hund för att förhindra att den drabbas av smittsamma virussjukdomar. 

De flesta valpar får sin första spruta redan hos uppfödaren och bör sedan vaccineras vid 13 veckors ålder. 
Därefter bör den vaccineras vid 1 års ålder. 

Du bör vaccinera hunden mot Hundpest (Parvo), Valpsjuka samt HCC (smittsam leverinflammation). 
Dessa tre vacciner ges i en och samma spruta. Denna vaccination rekommenderas vart 3:e år. 

Du kan också vaccinera mot Kennelhosta (samlingsbegrepp för kikhosteliknande symptom hos hund, orsakad av vissa bakterier och virus). Årlig vaccination.