Ultraljud

Vingåkers Veterinärerna AB har en ny modern Ultraljudsapparat. Djuret ligger antingen på sidan eller på rygg och på ett mjukt underlag när undersökningen görs. Du kan följa med undersökningen på skärmen under tiden. Detta gör det möjligt att få en snabb bedömning.

Vanliga orsaker till en ultraljudsundersökning är t.ex:

  • Invärtes organsjukdomar
  • Dräktighetskontroll
  • Mag- o tarmproblem
  • Problem från urinvägarna

Smådjursveterinär