Pass

För att åka utomlands med din hund eller katt måste den ha ett Djurpass utfärdat av veterinär.
Vi hjälper dig med detta. Vi behöver då uppgifter på djuret som chipnummer (du tar med djuret för identifiering) samt vaccinationsintyg och eventuell stamtavla för uppgifter att föra in i passet.

Kontakta oss gärna i god tid för att få ett pass utfärdat innan resa.

AVMASKNING INFÖR UTLANDSRESA

Idag kräver många länder att djuret ska avmaskas inför inresa till utlandet. Detta skall då stå infört i passet.
Du tar med lämpliga avmaskningstabletter (som du köper på Apoteket) och ger hunden detta i närvaro av veterinär som sedan intygar i passet att djuret är avmaskat.
Det är olika regler för olika länder men oftast är det 1-5 dagar innan inresa till aktuellt land. Ring oss så bokar vi in lämplig tid innan resa.
Vi hänvisar till respektive lands motsvarighet till Jordbruksverket för aktuella uppgifter.