Nina Karlsson

Leg. Djursjukskötare

Legitimerad Djursjukskötare 2014
Diplomerad inom HD-ED-röntgen för SKK
Diplomerad inom SPECIFIC Hund & Kattfoder