GDPR

Information rörande GDPR

Vi hanterar era personuppgifter enligt förordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Enligt lag är vi skyldiga att föra journal över behandlade djur samt spara journalen i 5 år efter patientens, djurets, sista besök. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som kräver att uppgifter sparas i 7 år.

De personuppgifter vi behöver är: personnummer, namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress.

Personuppgifterna används när vi skriver journal, intyg och e-recept, skickar prover till laboratorier, direktreglering till försäkringsbolag, remisser samt vid hantering av betalning, fakturering och bokföring.

Om ni vill kan ni få ett utdrag över de personuppgifter vi har om er. Har ni frågor om hur vi hanterar era personuppgifter eller om ni vill ändra några uppgifter är ni självklart välkomna att ringa oss.