Bra att veta

Inför besöket

När Du och Ditt djur besöker oss får Ni sitta i vårt väntrum tills det blir Er tur. Där finns kaffe och te som vi bjuder på.
Tänk på att de djur som sitter i väntrummet kan ha skador och sjukdomar som gör att de känner sig hotade. Låt aldrig ditt djur hälsa på något annat djur i väntrummet utan att ägaren givit tillåtelse. Ha alltid kort koppel när du stiger in och ur väntrummet.

Har Du en hund med klåda kan vi be Dig låta hunden vänta utanför eller i bilen, pga smittorisken.

Ibland kan det komma in ett Akutfall som behöver alla våra resurser och därför kan det bli lite väntetid. Vi försöker alltid att förkorta väntetiden så mycket vi kan.